Privacy verklaring

Dikhoff Van Dongen Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dikhoff Van Dongen Advocaten verwerkt geen persoonsgegevens via deze website. Dit is slecht anders indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. In dat geval gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief.

Het kan zijn dat wij voor het verzenden van de nieuwsbrief een derde partij inschakelen zoals bijvoorbeeld Mailchimp. In dat geval zullen wij uw mailadres aan deze partij verstrekken om de nieuwbrief te kunnen sturen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U kunt zich voor een opgegeven nieuwsbrief altijd afmelden. Elke nieuwbrief bevat daartoe en aparte link in het bericht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dikhoff Van Dongen Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij Google analytics voor het verzamelen van statistische gegevens over het bezoek van onze website. Wij hebben daarbij Google Analytics zo ingesteld dat er geen inbreuk word gemaakt op de privacy van onze bezoekers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek indien via info@dikhoffvandongen.nl

Beveiliging en bewaartermijn

Dikhoff Van Dongen Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@dikhoffvandongen.nl

Dikhoff Van Dongen Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw e-mailadres bewaren wij zolang u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief. Indien u zich afmeldt, zullen wij uw e-mailadres verwijderen.