mr. Vera Nederpelt

Vera Nederpelt werkt sinds november 2023 bij Dikhoff Van Dongen Advocaten en specialiseert zich in het algemene verbintenissenrecht, het procesrecht en in het intellectueel eigendomsrecht. Haar loopbaan als advocaat startte Vera in 2019 bij een groot kantoor op de Amsterdamse Zuidas, waar ze zich voornamelijk bezighield met commerciële geschillen bij de rechter.

Bij Dikhoff Van Dongen werkt Vera voor cliënten uit de film- en televisiewereld, de muziekindustrie en reclamesector. Ze adviseert daarbij over specifieke contracten uit die industrieën, maar ook over ondernemingsrechtelijke zaken zoals aandeelhoudersovereenkomsten. Ze maakt daarbij graag de vertaalslag van de juridische werkelijkheid naar bruikbare oplossingen voor de praktijk. Daarnaast houdt Vera zich bezig met het voeren schikkingsonderhandelingen en met het procederen bij rechtelijke instanties, onder meer op het gebied van onrechtmatige publicaties, auteursrechtinbreuken en commerciële geschillen.

Naast haar werk is Vera onder meer vrijwilliger bij Lawyers for Lawyers en bij het International Film Festival Rotterdam (IFFR).

Vera heeft haar bachelors Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam behaald en behaalde vervolgens haar master Internationaal en Europees Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en haar master Ondernemingsrecht aan de Zuidas aan de Vrije Universiteit. Tijdens haar studie heeft Vera nog een semester aan de University of New South Wales in Sydney gestudeerd en werkte ze geruime tijd als buitengriffier bij de Rechtbank Rotterdam.

Vera is in juni 2019 door de rechtbank Amsterdam tot advocaat beëdigd en heeft in 2022 haar beroepsopleiding voor de advocatuur bij de Law Firm School afgerond.