mr. Melika Nariman

Melika werkt sinds oktober 2023 bij Dikhoff van Dongen Advocaten. Melika specialiseert zich in het intellectueel eigendomsrecht, IT-recht en privacy recht. Voordat Melika in dienst trad bij Dikhoff van Dongen Advocaten, is zij werkzaam geweest als advocaat bij een advocatenkantoor in Den Haag. Voordat Melika de overstap maakte naar de advocatuur, is zij enkele jaren werkzaam gewest als legal counsel in het bedrijfsleven. Zij is werkzaam geweest bij een internationaal fintech bedrijf, een universiteit en verschillende Nederlandse filmproducenten.

Bij Dikhoff van Dongen Advocaten is Melika voornamelijk werkzaam voor cliënten in de media- en entertainmentsector en technologiebedrijven. Zij houdt zich met name bezig met het adviseren en procederen in dossiers op het gebied van haar specialisatie.

Melika rondde haar bachelor Nederlands recht af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens volgde zij de master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar master heeft zij een Copyright X certificaat behaald aan de Harvard Law School. Ook heeft zij met goed gevolg de postacademische specialisatieopleiding Informaticarecht aan de Grotius Academie afgerond in 2020. Verder is Melika in het bezit van de volgende certificaten op het gebied van privacy: CIPT (Certified Information Privacy Technologist) en CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

In januari 2022 is Melika door de Rechtbank Den Haag beëdigd tot advocaat.