CV

Rob van Dongen | Advocaat

Rob van Dongen is ruim 35 jaar werkzaam in de media en entertainmentbranche. Nu als advocaat, daarvoor als muzikant. Samen met Lois Lane en Prince componeerde en produceerde hij de muziek voor het Lois Lane-album ‘Precious’.

Sinds medio jaren ’90 is Rob de media en entertainment advocaat voor velen. Hij treedt op voor nationale en internationale (EDM) artiesten, maar ook voor managers, agents, platenmaatschappijen, music publishers, promotors en organisatoren van evenementen. Rob is een absolute kenner van en adviseert over het (muziek) auteursrecht, naburig recht, privacy recht en verbintenissenrecht. Bijvoorbeeld in kwesties op het gebied van royalty’s, digitale distributie, collectief beheer van muziekrechten, (muziek) plagiaat. Naast een adviespraktijk, voert Rob ook regelmatig rechtszaken voor zijn cliënten.

Rob is eveneens werkzaam in de theater-, en musicalwereld, voor zowel theaterproducenten als makers. Daarnaast heeft hij met goed gevolg de hoog aangeschreven postdoctorale Grotius opleiding ICT en Informaticarecht volbracht.

Rob heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Informatierecht, Mediarecht en Intellectueel eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Quote: “Het schrijven van een advies of een pleidooi moet zijn als het componeren van een popsong: compleet, overtuigend en ‘to the point!’ ”.

Publicaties

Nevenfuncties

  • Stichting Educatie Theaterprojecten, bestuurslid secretaris
  • Beroepenveldcommissie MEM, Inholland Haarlem, commissielid
  • Gastdocent MEM InHolland
  • Gastdocent HKU
  • Gastdocent Rock Academy
  • Gastdocent HvA