CV

Rob van Dongen | advocaat

Rob van Dongen is circa 35 jaar werkzaam in de media en entertainmentbranche. Nu als advocaat, daarvoor als muzikant. Samen met Lois Lane en Prince componeerde en produceerde hij de muziek voor het Lois Lane-album ‘Precious’.

Sinds medio jaren ’90 is Rob de media en entertainment advocaat voor velen. Niet alleen nationale en internationale (EDM) artiesten maken gebruik van zijn diensten, ook managers, boekers, platenmaatschappijen, muziekuitgevers en event organisatoren. Rob is een absolute kenner van het (muziek) auteursrecht, naburig recht en verbintenissenrecht. Hij adviseert zijn clientèle onder meer in verband met onderhandelingen, royalty kwesties, digitale distributie, collectieve beheer organisaties, (muziek) plagiaat en voert voor hen regelmatig rechtszaken.

Rob is tevens werkzaam in de theater-, en musicalwereld, voor zowel (muziek) theaterproducenten als creatieven.

De digitalisering binnen de entertainmentbranche en het effect daarvan op (Europese) regelgeving raakt de wijze waarop Rob zijn clientèle  van dienst is. Hij legt zich dan ook nadrukkelijk toe op ICT en privacy recht. Recent heeft Rob met goed gevolg de hoog aangeschreven postdoctorale Grotius opleiding ICT en Informaticarecht volbracht.

Rob zijn praktijk is een mix van adviseren en procederen waarbij hij gedreven, in direct contact en in overleg met zijn clientèle de voor hen best denkbare oplossing nastreeft.

Quote: “Het schrijven van een advies of een pleidooi moet zijn als het componeren van een popsong: compleet, overtuigend en ‘to the point!’ ”.

Publicaties

Nevenfuncties

  • Stichting Educatie Theaterprojecten, bestuurslid secretaris
  • Beroepenveldcommissie MEM, Inholland Haarlem, commissielid
  • Gastdocent MEM InHolland
  • Gastdocent HKU
  • Gastdocent Rock Academy
  • Gastdocent HvA