Quick Scan

Beginnende artiesten kunnen hun overeenkomsten snel door ons laten beoordelen via een zogeheten Quick Scan. De overeenkomst wordt op hoofdpunten beoordeeld en er wordt geadviseerd over de mogelijke verbeterpunten.

Dit blijft niet beperkt tot de juridische aspecten. Het advies gaat ook in op royaltyvergoedingen of door de aanbiedende partij bedongen percentages. De onderhandelingen doet de artiest vervolgens zelf. Uiteraard is het ook mogelijk dat Dikhoff Van Dongen Advocaten de onderhandelingen doet tegen de daarvoor geldende uurtarieven. De Quick Scan echter wordt aangeboden tegen een vast bedrag per overeenkomst.

Hoe werkt de Quick Scan?

De overeenkomst wordt op hoofdpunten geanalyseerd en het daaruit volgende advies wordt telefonisch besproken. Let op: een Quick Scan is niet hetzelfde als een volledige beoordeling van een overeenkomst.

Elke overeenkomst kan worden voorgelegd. Omdat de titel van een overeenkomst niet altijd aansluit bij de inhoud, bepaalt Dikhoff Van Dongen Advocaten vooraf welk type overeenkomst het betreft. Het kan voorkomen dat Dikhoff Van Dongen Advocaten een overeenkomst niet kan beoordelen. Bijvoorbeeld wanneer de aangeboden overeenkomst eerder is opgesteld door een advocaat van Dikhoff Van Dongen Advocaten of wanneer de aanbieder van de overeenkomst een cliënt van Dikhoff Van Dongen Advocaten is.

Quick Scan Artiestenovereenkomst (platencontract) € 300,-
Quick Scan Licentieovereenkomst € 300,-
Quick Scan Master Purchase Agreement € 300,-
Quick Scan 360/Full rights overeenkomst € 400,-
Quick Scan Muziekuitgave
Muziekuitgaveovereenkomsten (publishingcontract) € 300,-
Fondsovereenkomst € 300,-
Quick Scan Distributieovereenkomst € 250,-
Quick Scan Boekingsovereenkomst € 300,-
Quick Scan Managementovereenkomst € 300,-
Quick Scan Overige overeenkomsten, zoals:
videoclipovereenkomst
co-editieovereenkomst
sub-publishingovereenkomst
(geluids)producersovereenkomst v.a.
€ 300,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6% kantoorkosten en BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Bovenstaande lijst en prijzen zien toe op Nederlandstalige overeenkomsten. Voor Engelstalige overeenkomsten geldt een toeslag van €50,- per overeenkomst. Alle Quick Scans worden slechts uitgevoerd op basis van volledige betaling vooraf en conform de door Dikhoff Van Dongen Advocaten gehanteerde algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen.

Meer weten?

Neem contact op met mr. Rob van Dongen.