Onrechtmatige Publicaties

Bij publicaties, ongeacht via welk medium (TV, krant, boek, film, podcast, etc.), kan het flink botsen tussen de vrijheid van meningsuiting enerzijds en anderzijds het recht op privacy en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en soms ook het portretrecht). Onze advocaten helpen dit soort botsingen te voorkomen of, als het daar te laat voor is, om tot een goede oplossing te komen of erover te procederen als het niet anders kan.

Wie staan we bij?

Wij treden op voor uitgevers, schrijvers, journalisten, producenten, regisseurs, documentairemakers podcastmakers en alle andere personen en partijen die in het openbaar uitingen doen. Ook staan we de andere kant bij: personen, zowel bekend als bij het publiek onbekend, die het slachtoffer van een onrechtmatige publicatie zijn geworden.

Waar kunnen we bij helpen?

We hebben jarenlange ervaring met adviseren en procederen over onrechtmatige publicaties, waarbij het gaat om vrijheid van meningsuiting versus het recht op privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Beide grondrechten wegen in beginsel even zwaar. Welke recht voorrang heeft, hangt af van de omstandigheden van het geval.

We voorkomen dat je de in problemen komt door vooraf mee te lezen of te kijken op de inhoud en door te voorkomen dat er bij het gebruik van tekst of beeld sprake is van een inbreuk op privacy, persoonlijke levenssfeer of portretrecht.

Mochten er achteraf problemen ontstaan, dan helpen we die op te lossen. Ook als het tot een (kort geding)procedure komt, kunnen onze advocaten die voor je voeren.
Andersom zorgen we ervoor dat anderen stoppen met het doen van onrechtmatige uitingen in een boek, artikel, documentaire of Tv-programma. Vaak lukt het zonder te procederen om de uiting aangepast te krijgen, al dan niet in combinatie met rectificatie en/of schadevergoeding. Ingeval van smaad of laster is het vaak verstandig om ook aangifte te doen. In dat geval werken we samen met strafrechtadvocaten.

Voorbeelden van door ons gevoerde procedures over (on)rechtmatige publicaties:

  • Biografie Cruijff: kort geding tussen Auke Kok en zijn uitgever versus Cruijff Foundation
  • Biografie Thomas Dekker: kort geding tussen Thijs Zonneveld en zijn uitgever versus Hanegraaf
  • Biografie Hans van Helden: kort geding tegen Erik Dijkstra en zijn uitgever
  • Voorkomen van claims en procedures door het vooraf beoordelen van boeken voor publicatie

Specialisten

Mr. Sander Dikhoff

Advocaat

Mr. Vera Nederpelt

Advocaat