Contracten & Verbintenissenrecht

Bijna elke samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst – of zou dat moeten zijn. Wij helpen zowel vooraf bij het onderhandelen en adviseren over de totstandkoming van contracten als achteraf bij het oplossen van geschillen daarover, door waar nodig te sommeren of te procederen.

Onderhandelingen en contracten

Bij de start van een samenwerking zijn alle partijen gebaat bij heldere afspraken om problemen achteraf te voorkomen. Contracten moeten duidelijk zijn en niet langer dan nodig. Liever kort geformuleerd dan lang en wollig.

Voor onderhandelingen is het belangrijk dat die doelgericht zijn: onze advocaten spelen niet op de man, maar op de bal. Het doel is een resultaat waar alle partijen mee kunnen leven. We onderhandelen scherp en fair, met altijd het belang van de cliënt voorop.

Geschillen en uit elkaar gaan

Een belangrijk onderdeel van contracten is hoe je uit elkaar gaat. Mag je van een contract af als het je niet meer bevalt? En mag je contractspartij de samenwerking beëindigen als je investeringen hebt gedaan die je nog niet hebt terugverdiend?

Veel van ons werk bestaat uit hulp en advies bij tegenvallende deals, mislukte samenwerkingen, niet-nakoming van afspraken of inbreuk op rechten. Het recht biedt in die gevallen diverse mogelijkheden om het gewenste doel te bereiken. Het is zaak om per geval strategisch te bepalen welk middel het meest geschikt is.
Sommeren kan daarbij zeer effectief zijn: vaak leidt een stevige opstelling en bereidheid tot het starten van een procedure juist tot het afwenden daarvan. Als er een schikking wordt bereikt, is het zaak om de afspraken helder vast te leggen. Je wil voorkomen dat er op een later moment nog onenigheid ontstaat over wat er precies is afgesproken: het moet immers voor eens en altijd klaar zijn. Een strakke vaststellingsovereenkomst is daarbij essentieel.

Soms lukt het echter niet om de zaak op deze manier op te lossen of is sommeren en/of schikken niet de gewenste route, en komt het tot een procedure bij de rechter. Ook daarin hebben we veel ervaring en kunnen we je de juiste ondersteuning bieden. Kortom: we maken liever deals, maar als het moet, dan procederen we adequaat en goed.

Voorbeelden van zaken waarbij we betrokken zijn geweest:

Vele contractonderhandelingen:

  • tussen makers (musici, acteurs, regisseurs etc.) met exploitanten van de prestaties van makers;
  • tussen componisten en filmproducenten over de synchronisatie van muziek met de filmbeelden;
  • tussen filmproducenten in het kader van co-producties;
  • tussen Tv-presentatoren en omroepen;
  • tussen Tv-format owners en producenten/zenders; en
  • tussen makers van podcasts en exploitanten.

Cases

Fame

Wij hebben de aanvankelijke sluiting en latere doorstart van muziekwinkel Fame begeleid.... Lees meer

Due diligience arbeidsrecht

Bij verschillende overnames hebben we als onderdeel van het boekenonderzoek (due diligence) het personeelsbestand onderzocht... Lees meer

Camera toezicht

Wij hebben een grote winkelketen geadviseerd over de mogelijkheid van het inzetten van cameratoezicht om... Lees meer

Meer cases

Specialisten

Mr. Sander Dikhoff

Advocaat

Mr. Vera Nederpelt

Advocaat

Mr. Rob van Dongen

Advocaat

Mr. Melika Nariman

Advocaat