Disclaimer en cliëntinformatie

Algemene Informatie
Opdrachten worden uitgevoerd door Dikhoff Van Dongen Advocaten, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60592974. Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing. In deze voorwaarden is onder andere opgenomen dat de rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen van geschillen omtrent de uitvoering van werkzaamheden door Dikhoff Van Dongen Advocaten. De algemene voorwaarden bevatten tevens een beperking van aansprakelijkheid tot het bedrag dat gedekt wordt door onze aansprakelijkheidsverzekering.

Wij hanteren een interne klachtenregeling. Deze regeling is openbaar gemaakt en te vinden op onze website. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan rechtbank te Amsterdam.

E-mail
U kunt Dikhoff Van Dongen Advocaten onder meer bereiken via het algemene e-mailadres info@dikhoffvandongen.nl en de individuele e-mailadressen van de advocaten van Dikhoff Van Dongen Advocaten. Let wel, het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties
Dikhoff Van Dongen Advocaten biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en geïnteresseerden. De op de website verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Hoewel Dikhoff Van Dongen Advocaten de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid
Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Dikhoff Van Dongen Advocaten, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Hyperlinks
Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden, waarover Dikhoff Van Dongen Advocaten geen zeggenschap heeft. Dikhoff Van Dongen Advocaten geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen
De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met een advocaat van Dikhoff Van Dongen Advocaten. Mocht u vanwege de informatie op de website vragen hebben, dan kunt u altijd met ons opnemen.

Derdengelden
Dikhoff Van Dongen Advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus geen derdengelden in ontvangst nemen.