Norma Thuiskopie

Was Stichting Thuiskopie verplicht om thuiskopiegelden betalen aan Amerikaanse acteurs en musici terwijl Nederlandse acteurs en musici dergelijke gelden niet in de VS kregen? Hoewel de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam het door onze advocaten namens Norma bepleitte standpunt bevestigden dat dit niet zou mogen, oordeelde de Hoge Raad dat alleen Amerikaanse acteurs geen recht hebben op Nederlandse thuiskopiegelden.

Agentuur DJ Roger Sanchez

Tegen Grammy Award winning DJ Roger Sanchez hebben wij een rechtszaak gevoerd die internationaal veel stof heeft doen opwaaien. De Rechtbank Amsterdam bevestigde dat het door onze clïent Heijns voor Sanchez boeken van optredens gezien moet worden als “agentuur”, waardoor Sanchez voor zijn geïnitieerde breuk met Heijns – naast gemiste inkomsten – veroordeeld werd tot betaling van de bij wet gefixeerde goodwill vergoeding.

Iglesias/Sony

De vraag die wij aan de Nederlandse rechter voorhielden luidde of Julio Iglesias zijn verbodsrechten ingevolge de Wet op de naburige rechten als zanger op zijn uitvoeringen kan uitoefenen, ook kon uitoefenen op zijn wereldhits van dertig, veertig jaar terug. Ook al bestonden dergelijke naburige rechten destijds niet. Ja oordeelde de Rechtbank Amsterdam!