Onderzoek laat zien: Alles is TV-kijken

Vers van de pers:  Het Media:Tijd 2015 onderzoek. Uit dit onderzoek zou onder meer blijken dat jongeren de meeste videotijd besteden aan TV-kijken. Althans dat is de headline. Verder zou nog blijken dat men bij dat TV-kijken ook veel beter oplet dan wanneer andere “media-activiteiten” uitgevoerd worden Hartstikke goed nieuws dus, ook voor adverteerders enzo…

Maar als je wat verder kijkt dan blijkt het toch wel wat anders te liggen. Dat  “TV-kijken” wordt namelijk wel erg ruim opgevat in dit onderzoek:

TV-kijken is: “(…) live, uitgesteld en on-demand TV-kijken, ongeacht via welk apparaat. Een TV-programma kijken via de laptop valt qua mediatijd onder TV-kijken en niet onder online platform. (…)”

Dus als mijn buurman Game of Thrones illegaal downloadt en op zijn laptop kijkt (TV – Programma!) dan is dat ook “TV- kijken”. Kennelijk is de gedachte geweest dat speelfilms ook wel eens op TV komen, dus Netflix en andere VOD-diensten vallen ook onder TV-Kijken. Gevolg is wel dat Popcorntime er dus ook onder valt, net zoals kijken via streamingsites die (vooral) door jongeren gebruikt worden om series te kijken. YouTube valt er ook onder want in wezen valt àlles er onder, zolang het maar om “TV-programma’s” gaat, wat dus van alles kan zijn.

Eigenlijk zegt dit onderzoek dus helemaal dus niets over TV. Niet over TV als fysiek apparaat (want welk apparaat wordt gebruikt maakt niet uit) maar ook niet over TV als afzender van content (want er wordt geen onderscheid gemaakt naar content). Waarom dan geen andere term dan “TV-Kijken” wordt gebruikt is mij niet helemaal duidelijk, maar ik schat zo in dat de onderzoekers de juiste headline “mensen kijken naar naar beelden met en geluid op schermen”  wel juister, maar toch te te weinig pakkend vonden.  

Film-producenten dagvaarden de staat

Enkele film-producenten hebben de staat gedagvaard. Er was al eerder mee gedreigd, maar dat leek mij altijd meer een proefballonnetje. Die claim van de Producenten kwam mij namelijk nogal ver gezocht over, maar kennelijk zijn er advocaten die daar anders over denken. De dagvaarding is er, de rechtszaak komt er… althans dat leid ik af uit de persberichten. Zeker weten doen we het niet. Bij film is niets wat het lijkt natuurlijk.

Deze producenten zijn boos omdat er illegaal wordt gedownload. Dat kan ik goed begrijpen. Zij vinden ook dat zij schade lijden door dit illegale downloaden. Dat vind ik al lastiger te begrijpen of in ieder geval moeilijker te bewijzen. Maar goed, ik kan me de gedachte goed voorstellen. Waar het echter misgaat, is bij hun redenering  dat de Staat verantwoordelijk zou zijn voor deze schade.

Het idee, is, zo begrijp ik, dat “De Staat” ten onrechte downloaden niet als illegaal heeft betiteld. Kennelijk denken deze producenten dat de wereld er heel anders had uitgezien als dat wel zou zijn gebeurd. Mij lijkt dat wat sterk. In andere landen waar illegaal downloaden verboden is doet men niet onder voor Nederland. Daarbij vraag ik mij af of veel downloaders zich überhaupt bewust waren van het feit dat downloaden niet “illegaal” was.

Kortom, het lijkt mij kostbare vergeefse moeite. Hoe anders is het met dat andere recente initiatief van filmproducenten: film.nl, een website waar je kan zien hoe je en waar je een film legaal kan bekijken. Nu hoef je als je online een film wilt bekijken niet meer door talloze torrent zoekresultaten heen te worstelen voordat je er achter komt waar de film legaal te zien is.

Het geld voor deze procedure kan beter gebruikt kunnen worden voor de promotie van dit initiatief. 

 

 

Staat wijst claim van filmindustrie af

De reactie van de overheid op de claim van sommigen uit de filmindustrie voor een vergoeding van 1,2 miljard is een duidelijke “talk to the hand“.

“Anders dan de VPSO beweert, is er immers geen sprake van een onjuiste uitvoering van de Auteursrechtrichtlijn door de Staat en daarmee geen sprake van onrechtmatigheid. Daarnaast stuit de vermeende vordering van de VPSO onder andere af op verjaring en het ontbreken van causaal verband terwijl ook bij de hoogte van de beweerdelijk geleden schade nog tal van kritische kanttekeningen kunnen worden geplaatst. “

Zoals verwacht eigenlijk. De precieze inhoud van de brief van de landsadvocaat kennen we niet, dus naar de onderbouwing van de stellingen van de overheid is het nog even gissen. Over het punt van gebrek aan causaliteit en de kanttekeningen bij onderbouwing van de schade hoeven we niet heel ingewikkeld te doen.  Daar zal de VPSO nog een flinke dobber aan hebben, mocht het tot een rechtszaak komen. Iets dat ik overigens eigenlijk niet echt verwacht… 

beeld: https://www.flickr.com/photos/stairhopper/

“Illegale downloaders zijn enorm gevoelig voor een standpunt van de Nederlandse Staat”.

Uit de tekst van de claim van 1,2 miljard namens de “Nederlandse filmindustrie:

De Nederlandse Staat heeft jarenlang volgehouden dat het kopiëren uit illegale bron was toegestaan. (…)  Het gevolg is ook dat consumenten onbekommerd aan het downloaden en kopiëren zijn geslagen zonder besef dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd zou zijn.”

Leuk gevonden, maar dat gevolg bestaat natuurlijk niet. In sommige landen om ons heen wordt zelfs nog meer gedownload. En dat allemaal zonder invloed van standpunten van onze staat. Ook in ons land werd al lang voor enig standpunt van de Nederlandse Staat gedownload. Toen weliswaar nog niet zoveel films (want dat duurt zo lang over een 28k modem) maar wel veel mp3’s. Heel veel mp3’s. 

Overname filmproducent

Voor een onafhankelijke Nederlandse film- en televisieproducent hebben wij de bedrijfsovername van een andere filmproducent begeleid.

Geschil NL Film en Independent Films over afblazen film Snorro

We hebben Independent Films bijgestaan in een geschil met NL Film over het stopzetten van filmproductie Snorro. NL Film vorderde een schade van ongeveer drie kwart miljoen van Independent Films. De rechtbank heeft bepaald dat NL Film zelf schuldig was aan het stuklopen van de samenwerking en mislukken van de productie en heeft  daarom bepaald dat NL Film de schade (bestaande uit kosten, gederfde winst en reputatieschade) moet betalen aan Independent Films.  Tijdens de procedure in hoger beroep hebben beide partijen een schikking bereikt met als uitkomst dat Independent Films niets aan NL Film  hoeft te betalen en dat NL Film een bedrag aan Independent Films moet betalen van bijna drie ton.

Norma Thuiskopie

Was Stichting Thuiskopie verplicht om thuiskopiegelden betalen aan Amerikaanse acteurs en musici terwijl Nederlandse acteurs en musici dergelijke gelden niet in de VS kregen? Hoewel de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam het door onze advocaten namens Norma bepleitte standpunt bevestigden dat dit niet zou mogen, oordeelde de Hoge Raad dat alleen Amerikaanse acteurs geen recht hebben op Nederlandse thuiskopiegelden.