Onze cases

Onze advocaten hebben door de jaren zeer uiteenlopende spraakmakende zaken gedaan in de media-, entertainment- en ICT-branche, variërend van bedrijfsovernames en procedures tot advisering op het gebied van ICT-recht.  Een kleine selectie van enkele aansprekende cases is hieronder opgenomen.

 

Overname film producent

Voor een onafhankelijke Nederlandse film- en televisieproducent hebben wij de bedrijfsovername van een andere film-producent begeleid.

Geschil NL Film en Independent Films over afblazen film Snorro

We hebben Independent Films bijgestaan in een geschil met NL Film over het stopzetten van filmproductie Snorro. NL Film vorderde een schade van ongeveer drie kwart miljoen van Independent Films. De rechtbank heeft bepaald dat NL Film zelf schuldig was aan het stuklopen van de samenwerking en mislukken van de productie en heeft  daarom bepaald dat NL Film de schade (bestaande uit kosten, gederfde winst en reputatieschade) moet betalen aan Independent Films.  Tijdens de procedure in hoger beroep hebben beide partijen een schikking bereikt met als uitkomst dat Independent Films niets aan NL Film  hoeft te betalen en dat NL Film een bedrag aan Independent Films moet betalen van bijna drie ton.

Norma Thuiskopie

Was Stichting Thuiskopie verplicht om thuiskopiegelden betalen aan Amerikaanse acteurs en musici terwijl Nederlandse acteurs en musici dergelijke gelden niet in de VS kregen? Hoewel de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam het door onze advocaten namens Norma bepleitte standpunt bevestigden dat dit niet zou mogen, oordeelde de Hoge Raad dat alleen Amerikaanse acteurs geen recht hebben op Nederlandse thuiskopiegelden.

Agentuur DJ Roger Sanchez

Tegen Grammy Award winning DJ Roger Sanchez hebben wij een rechtszaak gevoerd die internationaal veel stof heeft doen opwaaien. De Rechtbank Amsterdam bevestigde dat het door onze clïent Heijns voor Sanchez boeken van optredens gezien moet worden als “agentuur”, waardoor Sanchez voor zijn geïnitieerde breuk met Heijns – naast gemiste inkomsten – veroordeeld werd tot betaling van de bij wet gefixeerde goodwill vergoeding.

Iglesias/ Sony

De vraag die wij aan de Nederlandse rechter voorhielden luidde of Julio Iglesias zijn verbodsrechten ingevolge de Wet op de naburige rechten als zanger op zijn uitvoeringen kan uitoefenen, ook kon uitoefenen op zijn wereldhits van dertig, veertig jaar terug. Ook al bestonden dergelijke naburige rechten destijds niet. Ja oordeelde de Rechtbank Amsterdam!

VOD Platform

Wij hebben enkele van de grootste VOD aanbieders van Nederland geadviseerd en geholpen bij de lancering van hun TVOD and SVOD platforms. Ons werk bestond uit het adviseren en onderhandelen over alle aspecten van deze online video diensten. Van licentiedeals met studio’s en distributeurs tot aan de contracten met IT-leveranciers, de eind-gebruikers en payment providers. Daarnaast hebben wij verschillende deals uitonderhandeld met betrekking tot distributeurs van deze online diensten, zoals internationale device fabrikanten en lokale kabelaars.