Staat wijst claim van filmindustrie af

De reactie van de overheid op de claim van sommigen uit de filmindustrie voor een vergoeding van 1,2 miljard is een duidelijke “talk to the hand“.

“Anders dan de VPSO beweert, is er immers geen sprake van een onjuiste uitvoering van de Auteursrechtrichtlijn door de Staat en daarmee geen sprake van onrechtmatigheid. Daarnaast stuit de vermeende vordering van de VPSO onder andere af op verjaring en het ontbreken van causaal verband terwijl ook bij de hoogte van de beweerdelijk geleden schade nog tal van kritische kanttekeningen kunnen worden geplaatst. “

Zoals verwacht eigenlijk. De precieze inhoud van de brief van de landsadvocaat kennen we niet, dus naar de onderbouwing van de stellingen van de overheid is het nog even gissen. Over het punt van gebrek aan causaliteit en de kanttekeningen bij onderbouwing van de schade hoeven we niet heel ingewikkeld te doen.  Daar zal de VPSO nog een flinke dobber aan hebben, mocht het tot een rechtszaak komen. Iets dat ik overigens eigenlijk niet echt verwacht… 

beeld: https://www.flickr.com/photos/stairhopper/