Column Parool – Racisme

Een vrouw van Indiase afkomst solliciteert naar een baan waarin ze veel moet bellen met Britse klanten. Haar moedertaal is Engels, dus dat moet goed gaan. Ze wordt echter afgewezen, onder andere omdat ze een Indiaas accent heeft, zo wordt haar verteld. Het bedrijf wil liever een ‘native English British speaker’ omdat het bang is dat de klanten anders misschien denken dat ze met een Indiaas call center spreken.

De vrouw voelt zich gediscrimineerd en gaat naar het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelt dat het bedrijf zich met de rechtstreekse verwijzing naar het accent, schuldig heeft gemaakt aan rassendiscriminatie.

Ik vind dat een onbevredigende uitkomst. Begrijp me goed, racisten verdienen niets dan de hellebrand. Bijvoorbeeld de man die vorig jaar een voor zijn baas bedoelde mail per ongeluk aan de sollicitant zelf stuurde, met de tekst: “Is niks, is een neger.”

Maar dit geval is anders. Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het bedrijf dat de mevrouw van Indiase komaf afwees, een racistische achtergrond heeft of racistische motieven. Dat blijkt wel uit het feit dat de wél aangenomen kandidaten ook geen ‘native British English speakers’ zijn en dat bij het bedrijf werknemers van zeer diverse komaf werken, ook met Indiase achtergrond en dito accent.

Woordinflatie ligt op de loer. Het predicaat racisme is hier simpelweg te zwaar. Zeker omdat het om niet meer gaat dan een accent. Heeft dat per se met etniciteit te maken? Het ligt in de rede te denken dat een in India opgegroeide blanke vrouw evengoed was afgewezen.

Stel, u verkoopt voetbalshirtjes in uw winkeltje in het Olympisch Stadion. U zoekt iemand voor de telefonische verkoop. Op een of andere manier houden uw klanten niet van het Rotterdamse accent. Rotterdammers wijst u af. Maakt het dan uit of de afgewezen Rotterdammer een achtste generatie Crooswijker is of een sollicitant van Nigeriaanse komaf, als ze allebei zo Rotterdams zijn als het maar zijn kan? Nee, de afwijzing heeft niets met ras of etniciteit te maken, maar met het feit dat dat accent niet goed is voor uw handel.