Column Parool – Mein Kampf

De Amsterdamse galeriehouder die Mein Kampf in de verkoop heeft, is niet strafbaar. Gerard Spong, advocaat van de galerie zegt dat verkoop van Mein Kampf mag tenzij je het verkoopt met snode, antisemitische bedoelingen. Ofwel, zolang de galerie geen hangout wordt voor enge skinheads, gaat het goed.

In het kader van gedegen veldwerk, heb ik het Tatort natuurlijk bezocht. In de galerie was geen skinhead te bekennen. Bezoekers die interesse tonen in het boek zijn – zo gaf de verkoper aan – alleen maar nette mensen. ‘Zoals u’ voegde de verkoper er nog aan toe. Monter verliet ik de galerie.

Spong zat ‘s avonds bij Pauw samen met een joodse documentairemaaktster en een christelijke politicus. De politicus beet Spong toe dat hij ‘aan het verkeerde front’ staat. Blijkbaar was bij de christelijke meneer nooit opgekomen dat kennisname van gruwelijk gedachtegoed heel nuttig kan zijn juist ter voorkoming van uitwas van datzelfde gedachtegoed. En daar zit natuurlijk wel de kern. Dat Mein Kampf gruwelijk is, wil nog niet zeggen dat publicatie ervan dat ook is. Het ligt aan het motief voor publicatie.

De achtergrond van de mensen aan tafel bij Pauw– joods, christelijk, homoseksueel (Spong) – kwamen treffend aan bod door ter plekke voorgedragen citaten uit Mein Kampf, de Bijbel en de Koran. Alledrie de boeken blijken haatzaaiend. De citaten deden in heftigheid niet voor elkaar onder.

Wat Mein Kampf voor de joden is, is de Bijbel voor mij, zo wreef Spong in. Ja maar, wat de Bijbel over homo’s zegt, moet je in zijn cóntext zien, stelde de christelijke politicus. Welke context precies bleef onduidelijk. Terwijl de Bijbel uitblinkt in mythische vaagheden, is het over homo’s glashelder: ‘Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw (…) moeten zij ter dood worden gebracht.’ Best gek voor een boek dat de liefde predikt ‘zonder aanzien des persoons’.

Goed luisterend bleek ook een verschil tussen de geciteerde fragmenten. De citaten uit de Bijbel en de Koran waren regelrechte oproepen tot het doden van homo’s respectievelijk ongelovigen. Een oproep tot moord ontbrak in het fragment van Mein Kampf. Blijkbaar verkoos zelfs massamoordenaar Hitler dat niet op te schrijven. Des te wranger dat, afgaand op de bij Pauw geselecteerde citaten, de Bijbel en de Koran in dat opzicht Mein Kampf overtreffen.