E-books

Je hebt je e-book uit. Het staat op je e-reader dodelijk verveeld te wezen. Mag je het doorverkopen? In de analoge wereld is het eenvoudig. Als je een boek koopt, is het je eigendom. Je mag er (behalve kopiëren) mee doen wat je wilt, in brand steken, door midden scheuren (een beetje vent doet telefoonboeken), opeten en doorverkopen. Als je een e-book koopt, wordt het ook je eigendom. Waarom zou je een e-book niet mogen doorverkopen?

Zo dacht ook het bedrijf Tom Kabinet. Die biedt sinds kort tweedehands e-books aan. De boekenuitgevers zijn daar niet blij mee. Die zien het boek- en bladgoud toch al jaren smeltend door de vingers glippen. Dit soort piraterij bevorderende initiatieven zijn de dood in de pot, aldus de uitgevers.

Tom Kabinet ontving dan ook een brief op hoge poten. Stoppen ermee! Tom Kabinet verweert zich: er is al beslist dat je gedownloade software tweedehands mag doorverkopen, waarom e- books dan niet? Wat wij doen is legale e-books juist aantrekkelijker maken door wederverkoop te faciliteren. Als je je e-book kunt doorverkopen, koop je er sneller één en dat is ook goed voor de uitgevers.

De uitgevers: verkoop van tweedehands software mag alleen maar als de verkoper kan bewijzen dat zijn kopie is gewist. Daar zit wel enige logica in. Als je vindt dat een e-book qua doorverkoop als een gewoon boek moet worden behandeld, moet je wel zorgen dat het e-book niet én bij de koper belandt en ook nog bij de verkoper achterblijft. Dat is bij een gewoon boek immers ook niet zo. Daar hebben de uitgevers wel een punt. Tom Kabinet stelt weliswaar ook als eis dat de verkoper zijn exemplaar moet verwijderen maar de vraag is natuurlijk of men dat ook doet (nee, schat ik in).

De rechter heeft deze week geoordeeld, Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan. Het is niet evident fout wat Tom Kabinet doet. Tom Kabinet heeft haar best gedaan om te zorgen dat er bij haar alleen legaal gehandeld kan worden. En ze doet genoeg pogingen in overleg te komen met de industrie.

Maar de industrie geeft niet thuis. Zijn de uitgevers te arrogant geweest? Dat was de muziekindustrie jarenlang ook. Geen goed voorland.