Geschil NL Film en Independent Films over afblazen film Snorro

We hebben Independent Films bijgestaan in een geschil met NL Film over het stopzetten van filmproductie Snorro. NL Film vorderde een schade van ongeveer drie kwart miljoen van Independent Films. De rechtbank heeft bepaald dat NL Film zelf schuldig was aan het stuklopen van de samenwerking en mislukken van de productie en heeft  daarom bepaald dat NL Film de schade (bestaande uit kosten, gederfde winst en reputatieschade) moet betalen aan Independent Films.  Tijdens de procedure in hoger beroep hebben beide partijen een schikking bereikt met als uitkomst dat Independent Films niets aan NL Film  hoeft te betalen en dat NL Film een bedrag aan Independent Films moet betalen van bijna drie ton.