Norma Thuiskopie

Was Stichting Thuiskopie verplicht om thuiskopiegelden betalen aan Amerikaanse acteurs en musici terwijl Nederlandse acteurs en musici dergelijke gelden niet in de VS kregen? Hoewel de Rechtbank en het Gerechtshof Amsterdam het door onze advocaten namens Norma bepleitte standpunt bevestigden dat dit niet zou mogen, oordeelde de Hoge Raad dat alleen Amerikaanse acteurs geen recht hebben op Nederlandse thuiskopiegelden.